KONTAKTFormularz kontaktowy

Od
Kontakt
Temat
Wiadomość

 
TAXBRIDGE SP. Z O.O.
ul. Bohaterów Monte Cassino 53/201
20-705 Lublin

Tel./Fax: +48 81 44 109 69
GSM: +48 601 265 367
+48 603 129 725
E-mail: kontakt@taxbridge.pl
WWW: www.taxbridge.pl
NIP: 7123279486
Regon: 061576907
Numer konta: 09 1240 1503 1111 0010 5220 5610
 

Copyright © 2020 TAXBRIDGE

TAXBRIDGE SP. Z O.O.
NIP 7123279486, REGON 061576907, KRS 0000466516.
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 5 000 PLN